fbpx Szkolenie Trening radzenia sobie ze stresem I ARK Consulting

Jesteś tutaj

Trening radzenia sobie ze stresem

Trening radzenia sobie ze stresem

DLA KOGO

Trening radzenia sobie ze stresem skierowany jest do wszystkich osób, które żyją w sytuacji ciągłego napięcia emocjonalnego i borykają się ze stresem wynikającym  z sytuacji zawodowej lub z doświadczanych kryzysów osobistych.

Poznaj swój stres, poszukując odpowiedzi m. in. na pytania:

 • Czy stresuje Cię brak, czy nadmiar?
 • Czy potrzebujesz nabrać dystansu, czy dokładnie przyjrzeć się sprawie?
 • Co warto "odpuścić", a co możesz zmienić?
 • Czy bardziej stresuje Cię własna osobowość, czy osobowości innych ludzi?

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Zrozumiesz mechanizmy stresu, poznasz jego źródła i skutki
 • Dowiesz się jak zmobilizować swój własny potencjał do radzenia sobie ze stresem
 • Poznasz skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem
 • Dowiesz się jak panować nad emocjami
 • Opracujesz swój własny plan radzenia sobie ze stresem

Program szkolenia

Mechanizmy stresu i jego czynniki oraz możliwości wpływania na stres

 • istota stresu, interakcja wymagań-stresorów, zasobów, percepcji i interpretacji
 • powstawanie stresu, ocena pierwotna i wtórna, dwie drogi wzbudzania emocji
 • biologiczno-psychologiczna złożoność stresu
 • możliwości zarządzania stresem, zdolność samokontroli

Objawy stresu i rodzaje stresu

 • objawy krótkotrwałe i długotrwałe
 • stres traumatyczny, chroniczny i związany ze zmianami życiowymi
 • stres szkodliwy vs stres mobilizujący i jak zmienić pierwszy w drugi

Aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu - identyfikacja indywidualnych zagrożeń

 • autodiagnoza poziomu stresu
 • identyfikacja obszarów/wskaźników stresu: objawy psycho-biologiczne, obniżona efektywność, efekt stresu długotrwałego
 • mapa przyczyn stresu

Rozpoznawanie własnych mechanizmów stresu

 • błędy i nawyki percepcyjne
 • "wewnętrzne stresory"

Sposoby i style radzenia sobie ze stresem

 • sposoby konstruktywne i destrukcyjne, doraźne i długoterminowe
 • style radzenia sobie ze stresem

Rozpoznawanie własnych zasobów do radzenia sobie ze stresem

 • autoanaliza swoich zasobów wg poziomów Diltsa
 • budowanie samoakceptacji

Narzędzia radzenia sobie ze stresem

 • uważność jako klucz do radzenia sobie ze stresem
 • oddziaływanie poprzez ciało: ćwiczenia ruchowe, relaksacyjne (trening mięśniowy i autogenny), ćwiczenia oddechowe, „doładowanie energii”
 • oddziaływanie przez wyobraźnię: relaksacja wizualizacją, zmiana ram odniesienia
 • oddziaływanie poprzez umysł: „przerywanie zaklętego kręgu”, „koło wpływu”, proaktywność
 • techniki szybkiej redukcji napięcia
 • profilaktyka stresu i strategia redukcji stresu wyuczonego

Własny plan zmian

 • podsumowanie w formule SSK /Start – co zacznę po szkoleniu robić, Stop – czego nie będę robić, Kontynuacja – jakie działania będę dalej podejmować/
 • zaplanowanie zmiany w skali tygodnia, kwartału, roku

Metody

Szkolenie ma formę aktywnego warsztatu - treningu umiejętności. Podstawowe treści przekazywane są przez trenera w formie wykładu, następnie Uczestnicy wykonują indywidualne i grupowe ćwiczenia i zadania praktyczne. Stosowane techniki: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze, dyskusja moderowana.

Trening odbywa się w grupie 4-8 osób. Dynamika zajęć i kolejność zagadnień szkoleniowych są na bieżąco dostosowywane do potrzeb grupy. Jest możliwość krótkich indywidualnych konsultuacji psychologicznych dla każdego Uczestnika w przerwach zajęć, bezpośrednio przed lub po zajęciach.

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej.

Kontakt: Romuald Korach
e-mail: romuald.korach@arkconsulting.com.pl, tel.: 22 4357002

 

Zobacz opinie o szkoleniu

Opinie o szkoleniu

Łucja
VEX
SUPER!

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

990,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

WIOSNA 2020
21.05.2020 do 22.05.2020
WRZESIEŃ 2020
24.09.2020 do 25.09.2020
LISTOPAD 2020
18.11.2020 do 19.11.2020

Czas trwania

I dzień godz. 10.00-17.00
II dzień godz. 09.00-14.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.